Konferens

För oss har det varit en intressant utmaning att gå ihop med en av våra konkurrenter. Det blev en naturlig följd av att ha slagits mot varandra om kunderna i många år. Marknads krav innebar att vi båda skulle ha mycket att vinna på att föra samman kompetensen i de två bolagen och nu är allting klart. Vad som dock just har börjat är samarbetet mellan alla som ingår i verksamheten. En tanke vi haft är att åka på konferens tillsammans. På detta vis kan man brainstorma och samtidigt lära känna varandra bättre. Det är viktigt med konferens inte bara ut produktionssynpunkt, utan även för att man skall bli en enhetlig och dynamisk organism var alla drar åt samma håll men kommer med egna idéer och synpunkter.

Kostnadsfrågor

Även om det kostar en hel del när man skall åka på konferens tillsammans med ett helt kontor, har man snabbt fått tillbaks investeringen i form av bättre samverkan och godare relationer. Detta är någonting man ibland missar i sin iver vad gäller minskning av utgifter. Det är dumt att vara snål i fel ände och en konferens är sällan bortkastad då en konferens bygger mer än bara tillfälliga resultat. Mina erfarenheter från konferenser av olika slag, är att lojaliteten är någonting som verkligen tydliggörs. Man vill gärna fungera tillsammans och man är ofta lojal mot den som beter sig på ett trevligt vis och visar uppskattning. På detta sätt kan man vinna mycket på att göra en mindre investering en gång om året.

Konferens

Miljön är givetvis viktig när det kommer till konferensen och det gäller att välja bland konferensanläggningar som stämmer in på den miljö och stämning som bäst når upp till de kriterier man har. Det är även viktigt att kommunicera med deltagarna innan konferensen och berätta hur schemat kommer att se ut och vad som förväntas av var och en. Detta för att motivera deltagarna och ge dem en möjlighet att förbereda sig inför konferensen. De viktigaste punkterna i planeringsstadiet är därför att svara på nedanstående frågor:

  1. Vad är syftet med konferensen?
  2. Vilket/vilka är målet/målen med konferensen?
  3. Vilken miljö passar bäst för att nå uppsatta mål?

Diverse konferensgårdar

När man väl formulerat svar på ovanstående frågor kan man börja se sig runt efter en passande konferensanläggning. Det gör man enkelt genom att söka efter konferensanläggningar på nätet och jämföra deras olika erbjudanden. Ett tips är att skicka offertförfrågan till ett antal olika konferensanläggningar som passar in på ens önskemål eftersom att man på detta sätt inte bara kan spara pengar utan även ges större möjlighet att forma konferensen helt utifrån sina egna preferenser. Det kommer visserligen betyda att en del tid går åt till research, men ger garanterat ett bättre resultat i slutändan.