Konferens

För oss har det varit en intressant utmaning att gå ihop med en av våra konkurrenter. Det blev en naturlig följd av att ha slagits mot varandra om kunderna i många år. Marknads krav innebar att vi båda skulle ha mycket att vinna på att föra samman kompetensen i de två bolagen och nu är allting klart. Vad som dock just har börjat är samarbetet mellan alla som ingår i verksamheten. En tanke vi haft är att åka på konferens tillsammans. På detta vis kan man brainstorma och samtidigt lära känna varandra bättre. Det är viktigt med konferens inte bara ut produktionssynpunkt, utan även för att man skall bli en enhetlig och dynamisk organism var alla drar åt samma håll men kommer med egna idéer och synpunkter.

Kostnadsfrågor

Även om det kostar en hel del när man skall åka på konferens tillsammans med ett helt kontor, har man snabbt fått tillbaks investeringen i form av bättre samverkan och godare relationer. Detta är någonting man ibland missar i sin iver vad gäller minskning av utgifter. Det är dumt att vara snål i fel ände och en konferens är sällan bortkastad då en konferens bygger mer än bara tillfälliga resultat. Mina erfarenheter från konferenser av olika slag, är att lojaliteten är någonting som verkligen tydliggörs. Man vill gärna fungera tillsammans och man är ofta lojal mot den som beter sig på ett trevligt vis och visar uppskattning. På detta sätt kan man vinna mycket på att göra en mindre investering en gång om året.