Blogg

Hur mycket får en hyrläkare i lön egentligen?

Vad tjänar en hyrläkare i lön egentligen? Detta är en av många frågor som läkare ställer sig när de överväger att bli konsulter för ett bemanningsföretag. Denna fråga och fler aspekter av konsultandet kommer vi att beröra i denna artikel. Så läs vidare om du är intresserad av att få mer information kring detta!

Så mycket får en hyrläkare i lön i genomsnitt

När det kommer till hur mycket en hyrläkare tjänar i lön kan vi nämna att snittmånadslönen för läkare generellt sett ligger på omkring 45 900 kronor i månaden. Lönenivån varierar förstås en hel del på individnivå utifrån en rad olika faktorer. Men detta är en ungefärlig nivå som du alltså kan räkna med.

Det finns dock många olika faktorer som har en inverkan på din ersättning. Nedan belyser vi de viktigaste av dessa.

Din ersättning påverkas av flera olika faktorer

När det kommer till de faktorer som påverkar din ersättning inkluderar dessa bland andra följande faktorer:

  • Kompetens och placering. Det finns en mängd olika faktorer som har en inverkan på hur mycket en hyrläkare får i lön. Två exempel på sådana är kompetens och placering. Vissa läkare tjänar nämligen lite bättre tack vare att de besitter en specialistkompetens. Andra får istället en lite högre kompensation för att de har en mindre angenäm placeringsort.
  • Ersättning för övriga kostnader. Utöver timlönen får många konsultläkare dessutom ytterligare ersättning. Det kan till exempel röra sig om resekostnader, boendekostnader och måltider som behöver ersättas. I vissa fall väljer faktiskt bemanningsföretagen att bekosta sådant. Detta kan då ses som en slags bonus som hjälper företagen att locka till sig och behålla kompetenta läkare.

Alldeles oavsett är det dock värt att notera att det onekligen kan vara lukrativt att arbeta som läkare via ett bemanningsföretag. De olika uppdragen är ofta kortfristiga och ibland kan det därmed uppstå ett litet glapp mellan uppdragen. Detta gör att du kan passa på att ta lite ledigt innan det sedan är dags för dig att hoppa på nästa uppdrag. Denna möjlighet till lite extra ledighet är någonting som många konsulter inom vården uppskattar mycket.