Temablogg

Få platser är så förknippade med innovation, kreativitet och rekreation som konferensanläggningar i grönskan intill hav och svenska vatten! De sjönära möten som genomförs runt om i landet har blivit ett signum för konferenssverige och någonting som fått allt större efterfrågan och uppmärksamhet under åren som gått.

Utbudet av konferensanläggningar är stort vilket försvårar för den som vill fokusera på sjönära alternativ. Här presenteras därför några av de bästa och mest ansedda alternativen. Är ni ute efter en dagkonferens vid kustbandet, eller en längre konferens vid en sjö, kurort eller på en komfortabel anläggning i inlandet, kan ni söka i vår databas över handplockade anläggningar. Vinnlägg er om att er konferenssatsning lever upp till de önskemål ni har, och att ni får det resultat ni önskar för att kunna ta nästa kliv i branschen!

Resväg till sjönära möten

Även om utbudet sjönära konferensanläggningar är stort, och ett flertal anläggningar står att finna i både Stockholm och Göteborg, kan man vilja söka sig längre bort för att nå perspektiv på vardag och tillvaro. Önskar ni boka in er på en konferensanläggning som kräver viss restid, är det bra att planera färdsätt i god tid och att tidigt informera deltagarna om planeringen. Ofta kan man komma långt endast genom att se över möjliga bil- och tågalternativ, medan det från och till krävs att man bokar flyg och transfer för att spara tid som kan ägnas åt själva konferensen.

Syfte med konferens

Att boka in företaget på en konferensanläggning är roligt och någonting som ofta uppskattas! Både upplevelsen av att få komma till en finare anläggning och de resultat som kommer ur professionella möten, är till stor nytta för verksamheten i stort. En rekommendation för att ni skall få ut så mycket som möjligt av denna satsning, är att gå igenom syfte, agenda och mål.

Utan ett tydligt mål är det svårt att följa upp konferensen i efterhand och man vet därmed inte heller vad som resulterade i gynnsamma effekter och vad som blivit tillfälligheter. Gå ut med denna information redan vid inbjudningen till mötet för att alla skall kunna förbereda sig på rätt sätt. Dessa punkter är en lista över sådant man bör fundera på innan man bjuder in till konferens.